а

Препоруке

Заштитник грађана утврдио да Центар за социјални рад Чачaк, као орган старатељства и социјалне заштите у случају притужиље Б.Б. није проценио стањe, потребе и ризике породице, израдио породични план пружања услуга и мера правне заштите, благовремено пружао сва обавештења значајна за прихватање услуге, нити је успоставио сарадњу са школом, здравственим установама, филијалом Чачак Националне службе за запошљавање и органима управе Града Чачак.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Заштитник грађана је поводом случаја партнерског насиља које је В.М. у дужем периоду вршио над С.Б. а које се завршило убиством жртве, утврдио пропусте у раду Полицијске управе у Панчеву и Опште болнице Панчево и органима упутио препоруке  како би отклонили уочене пропусте у раду.

Центру за социјални рад Ковачица, који су други органи пропустили да обавесте о насиљу, Заштитник грађана је упутио превентивну препоруку, како би се што скорије приступило склапању споразума о сарадњи између свих носилаца система заштите од насиља у породици у оквиру локалне заједнице.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор Полицијске управе Панчево

Одговор Центра за социјални рад Ковачица

Одговор Опште болнице Панчево

Обавештење Министарсту унутрашњих послова о завршетку поступка

Обавештење Центру за социјални рад Ковачица о завршетку поступка

Обавештење Општој болници Панчево о завршетку поступка

Заштитник грађана утврдио да је Економска школа у Куршумлији пропустила да заштити свог ученика од насиља, злостављања и занемаривања којима је био изложен у дужем временском периоду, због своје сексуалне оријентације.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор органа о поступању, први део

Одговор органа о поступању, други део

Акциони план за превенцију насиља у школи

Обавештење Заштитника грађана о завршетку поступка

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Инспекторат за рад пропустили су да предузму мере како би се исплатиле остварене накнаде зарада за време породиљског и одсуства ради неге детета, утврдио је Заштитник грађана.

Центар за социјални рад и Полицијска управа у Јагодини нису поступали у складу са законским могућностима, у погледу начина реаговања у заштити живота и предузимања стандардних мера заштите од насиља у породици партнерског насиља. Такође, ови органи нису међусобно остварили сарадњу у циљу планирања и координиране примене делотворних мера заштите од насиља, утврдио је Заштитник грађана поводом случаја партнерског насиља у селу Д. када је В. М. активирањем ручне бомбе, убио своју ванбрачну супругу С. Б. и себе.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Поступање Центра за социјални рад Јагодина по препорукама Заштитника грађана

Поступање Полицијске управе Јагодина по препорукама Заштитника грађана

baner1