а

Препоруке

Неправилно је и неправично зарачунавати „солидарни порез“ трудницама и другим грађанима чији месечни приходи нису већи од 60.000 динара, али су без њихове кривице уплаћени одједном за више месеци, утврдио је републички Заштитник грађана у поступку контроле рада Министарства финансија.

 

Attachments:
Download this file (3231_utvrdjenje i preporuka.pdf)Preporuka
Опширније...

Центaр за социјални рад Краљево и Полицијскa управa Краљево нису  предузeли све мере из своје надлежности како би заштитили жену од насиља партнера, а децу од очевог злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор Центра за социјални рад Краљево о поступању, први део

Одговор о поступању Полицијске управе Краљево

И поред недвосмислених индиција о постојању насиља у породици, надлежни органи нису благовремено предузели мере заштите жене, коју је бивши партнер, на крају, убио наочиглед заједничке деце.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор о поступању Полицијске управе Бор

Одговор о поступању Центра за социјални рад Бор

Обавештење Полицијској управи Бор о завршетку поступка

Обавештење Центру за социјални рад Бор о завршетку поступка

Заштитник грађана утврдио да Центар за социјални рад Чачaк, као орган старатељства и социјалне заштите у случају притужиље Б.Б. није проценио стањe, потребе и ризике породице, израдио породични план пружања услуга и мера правне заштите, благовремено пружао сва обавештења значајна за прихватање услуге, нити је успоставио сарадњу са школом, здравственим установама, филијалом Чачак Националне службе за запошљавање и органима управе Града Чачак.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Заштитник грађана је поводом случаја партнерског насиља које је В.М. у дужем периоду вршио над С.Б. а које се завршило убиством жртве, утврдио пропусте у раду Полицијске управе у Панчеву и Опште болнице Панчево и органима упутио препоруке  како би отклонили уочене пропусте у раду.

Центру за социјални рад Ковачица, који су други органи пропустили да обавесте о насиљу, Заштитник грађана је упутио превентивну препоруку, како би се што скорије приступило склапању споразума о сарадњи између свих носилаца система заштите од насиља у породици у оквиру локалне заједнице.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор Полицијске управе Панчево

Одговор Центра за социјални рад Ковачица

Одговор Опште болнице Панчево

Обавештење Министарсту унутрашњих послова о завршетку поступка

Обавештење Центру за социјални рад Ковачица о завршетку поступка

Обавештење Општој болници Панчево о завршетку поступка

baner1