а

Препоруке

Заштитнику грађана обратиле су се две грађанке пријавом да их је возач једне од линија београдског јавног превоза вербално напао и узнемиравао зато што су питале зашто превоза нема више од деведесет минута.

Након што је без одлагања покренут поступак контроле правилности и законитости рада Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда, овај орган је у кратком року информисао Заштитника грађана да је притужбу проследио предузећу Арива Литас д.о.о. са захтевом да преиспита све наводе те да се возач изјасни на наведене околности.

Предузеће Арива Литас д.о.о. известило је случај испитан и да је против возача покренут дисциплински поступак у коме му је изречена мера опомене пред раскид радног односа и мера новчаног кажњавања.

Превозник је упутио извињење свим путницима који су, користећи њихове услуге, имали непријатности наведеног дана у спорном возилу.

 

Поступајући по већем броју притужби и по сопственој иницијативи и спроводећи поступак контроле у више од 20 случајева породичног и партнерског насиља, од којих су неки завршени и фемицидом, Заштитник грађана утврдио је неправилности у раду државних органа и упутио одговарајуће препоруке Министарству унутрашњих послова, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству здравља, Министарству финансија, Управи за извршење кривичних санкција, Републичком заводу за социјалну заштиту, Центрима за социјални рад и одређеном броју здравствених установа.

Органи власти праве исте или сличне пропусте у раду услед којих је већем броју притужиља било онемогућено коришћење права у случају одсуства са рада због трудноће, порођаја, неге и посебне неге детета, док закони и прописи, донети на основу закона, не пружају адекватну заштиту права из радног односа и права на социјално осигурање, утврдио је Заштитник грађана

Културни центар Крушевац је без образложења одбио да удружењу грађана из Београда стави на располагање простор установе за организовања трибине о положају ЛГБТИ особа, и на тај начин повредио права удружења грађана на слободу окупљања и изражавања, коришћење јавних услуга, као и поштовање начела добре управе, утврдио ја Заштитник грађана

baner1