а

Активности

b_280_0_16777215_00_images_stories_fpn_01062015_1.jpg

Последњих деценија је подигнута свест друштва о потреби осуде, спречавања и кажњавања породичног и партнерског насиља у Србији, али жртве насиља и даље нису довољно заштићене и немају пуну подршку система како би се одлучиле да напусте насилника, рекла је јуче заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић студентима социјалног рада и политикологије у Београду. Она је са Тањом Игњатовић из Аутономног женског центра била предавачица на Факултету политичких наука у Београду, на трибини у организацији Уније студената социјалног рада ФПН, где је студентима представила рад и надлежности Заштитника грађана Републике Србије.

b_280_0_16777215_00_images_stories_fpn01062015.jpgСтевановић је навела да је Заштитник грађана прошле године у периоду од марта до октобра месеца у оквиру својих надлежности спровео анализу рада надлежних органа који су укључени у систем заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, а у Посебном извештају, у коме су садржани резултати анализе, је констатовао да досадашње поступање органа у случајевима насиља над женама није одговарајуће. Податак о броју жена које су смртно страдале у породичном и партнерском насиљу, број и садржај притужби на рад полиције, центара за социјални рад, правосудних органа и установа здравствене заштите које су упућене Заштитнику грађана током 2013. и 2014. године, указује да је и нормативни оквир и праксу неопходно изменити и унапредити.

Поражавајућа је чињеница да о насиљу стално причамо, имамо добре законске оквире и механизме, али је насиље ипак у порасту, истакла је заменица заштитника грађана.

Студенте је посебно занимао рад сигурних кућа и центара за социјални рад, такође су изнели мишљење о односу нашег друштва према овој појави.

Предавачице и студенти су се сложили да је неопходан системски начин промене свести и политика према овој појави, са чијом применом се мора започети још током васпитања и образовања деце.

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана, узела је данас учешће на Међународној конференцији ,,Представљање родних мањинских група у медијима, коју је Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум органиизовао у Београду, у сарадњи са партнерским институцијама из региона – Факултетом драмских уметности са Цетиња и Коалицијом ,,Сексуална и људска права на здравље маргинализованих заједница“ из Скопља.

Гордана Стевановић је говорила о стању људских права ЛГБТИ особа у Србији из перспективе Заштитника грађана, указујући на низ проблема са којима се још увек суочавају особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, као и на недовољну заинтересованост медија да извештавају о темама од значаја за ЛГБТИ популацију.

Представница стручне службе Заштитника грађана Борјана Перуничић је данас, на 63. Научно-стручном скупу психолога Србије, у оквиру Симпозијума под називом ,,Истраживања психолога у организацијама које се баве људским правима“ представила резултате анализе рада надлежних органа који су укључени у систем заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, садржане у Посебном извештају Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, са оценом стања и препорукама. Ова анализа је спроведена у сарадњи са Саветом за родну равноправност Заштитника грађана, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији.

На Симпозијуму под називом ,,Истраживања психолога у организацијама које се баве људским правима“, у организацији Тање Игњатовић из Аутономног женском центра, су резултате релевантних истраживања из области људских права представиле и представнице Института за психологију, Групе 484, Међународне мреже помоћи – ИАН и Аутономног женског центра, указујући на проблеме са којима се суочавају поједине осетљиве друштвене групе, као што су жртве насиља у породици, старији, особе са инвалидитетом, жртве тортуре, нечовечног и понижавајућег поступања и кажњавања и мигранти.

У наставку скупа, на округлом столу под називом ,,Улога и рад психолога у контексту заштите људских права – очекивања правника од психолога и интердисциплинарна сарадња“, чијом организацијом је, такође, координирала Тања Игњатовић из Аутономног женског центра, је поред представница и представница Групе 484 и Међународне мреже помоћи – ИАН, учествовала и Вања Мацановић из Аутономног женскоц центра, чланица Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

У Централном дому Војске Србије у Београду је у четвртак, 28. маја 2015. године одржан скуп на коме су представници/це релевантних тела и механизама представили најзначајније резултате спровођења НАП-а у Републици Србији у периоду од 2010-2015. године, а представници/це организација цивилног друштва дали своју оцену оствареног напретка у спровођењу НАП-а. На скупу, на коме је присуствовала и представница стручне службе Заштитника грађана, је било речи и о примени Резолуције 1325 СБ УН у наредном периоду, односно о наредним корацима у њеном спровођењу.

Завршна конференција Сталне конференције градова и оптина (СКГО) је одржана у Сава Центру у Београду, у четвртак, 28. маја 2015. године, и на њој су сумирани резултати спроведеног пројекта, дискутовало се о изазовима у његовој реализацији и о даљим плановима СКГО у области родне равноправности на локалном нивоу. СКГО је недавно награђен од стране Мреже асоцијација локалних самоуправа југоисточне Европе, као пример добре праксе у овој области. У оквиру поменутог програма, урађено је истраживање стања у локалним самоуправама у Србији, извршене анализе докумената и планова СКГО, формирана Радна група за родну равноправност и едуковани њени чланови и чланице. На предлог Радне групе, на 40. Скупштини СКГО, одржаној у децембру 2012, једногласно је усвојена Декларација о поштовању принципа родне равноправности на локалном нивоу власти. У широком партиципативном процесу, током 2013. израђена је а затим на 41. Скупштини усвојена званична Политика СКГО у области родне равноправности. Организоване су обуке и скупове и рађено је на умрежавању актера са локалног и националног нивоа. Такође су обучавани и запослени у СКГО, у циљу настојања да унесу побољшања у свој рад и промовисање родне равноправности и примене родне перспективе у својим активностима. Скупу је присуствовала представница стручне службе Заштитника грађана.

b_280_0_16777215_00_images_stories_goca_odbor_skupstina_26052015_1.jpg

Досадашње поступање органа у случајевима насиља над женама није одговарајуће, што је Заштитник грађана и констатовао у Посебном извештају о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља из 2014. године утврђујући бројне недостатке и у нормативном оквиру и у пракси, рекла је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине посвећене тренутној ситуацији све учесталијег насиља над женама и породичног насиља са смртним исходом.

Неке од упућених препорука органима се односе на отклањање недостатака у примени протокола у вези са недовољним препознавањем насиља према женама, неразумевањем положаја жене жртве, недовољном информисаношћу о постојању и садржају Општег и посебних протокола, недостатком адекватних евиденција и незадовољавајућом сарадњом надлежних органа, навела је она.

Посете у шеснаест јединица локалних самоуправа током којих је Заштитник грађана проверавао примену Општег и посебних протокола показале су да већина система ради за себе и да не постоји међусобна размена информација. Системи здравства, образовања, социјалне заштите и полиције сарађују, али када дођемо до правосудних органа нема повратне информације шта предузето, рекла је Гордана Стевановић.

Опширније...

Заштитник грађана позива надлежне органе да без даљег одлагања размотре и усвоје законске иницијативе које је ради јачања превенције и заштите од породичног насиља  упутио још пре четири године, као да и примене препоруке из Извештаја о примени општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, који је прошле године поднео Народној скупштини.

„Недавне породичне трагедије у којима је у живот изгубило 13 људи на најозбиљнији начин сведоче о проблему насиља у породици. Поздрављамо договор министара правде, унутрашњих послова и рада, запошљавања, борачких и социјалних питања да формирају експертску групу која ће предложити конкретне мере за спречавања насиља у породици и заштиту жена од насиља, али и подсећамо да смо Министарству правде 2011. године упутили, а 2012. године поновили Иницијативу  за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања, саопштавају заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана, задужена за родну равноправност и права детета, Гордана Стевановић.

Министарство правде до сада није разматрало део те иницијативе који се односи на увођење у систем кривичноправне заштите новог кривичног дела прогањања, пооштравање санкција, обавезни психосоцијални третман насилника и друге одредбе усмерене ка превенцији насиља. Република Србија се, потврђивањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, обавезала да усклади кривично законодавство са тим међународним документом и потребама стварности.

Заштитник грађана контролисао је током 2014. године примену Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља и утврдио бројне недостатке у прописима и пракси, те надлежним органима упутио одговарајуће препоруке, а о свему Посебним извештајем обавестио Народну скупштину. За очекивати је да ће тај извештај послужити као једна од основа за утврђивање мера које су најавили министри.

baner1