а

Активности

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, представила је неке од резултата анализе Заштитника грађана у вези са обукама поступајућих службеника на теме насиље према женама и насиље у породици, на међународној конференцији ,,Примена Конвенције Савета Европе против насиља према женама-две године од њеног ратификовања у Републици Србији“, која је данас одржана у Привредној комори Србије, у Београду, у организацији Аутономног женског центра.

,,Поступајући службеници у систему заштите жена од насиља у породици нису у потпуности информисани о постојању и садржају Општег и посебних протокола. Недовољно препознају и разумеју положај жена које трпе насиље у породици и партнерским односима, а управо из неразумевања и непрепознавања насиља и реакција жртава на насиље, произилазе и неодговарајућа уверења и очекивања која надлежни органи имају у односу на њих“ нагласила је Гордана Стевановић током свог излагања, представљајући неке од резултата анализе примене Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, коју је Заштитник грађана спровео у периоду од марта до октобра 2014. године.

Опширније...

Регионална конференција ,,Транс, интерсекс, квир - Осврти и нови хоризонти“, одржана је у петак, 23. октобра 2015. године у Београду, у организацији удружења Гејтен ЛГБТ, а поводом обележавања 24. октобра - Међународног дана акције за депатологизацију транс идентитета код деце.

Професорка Зорица Мршевић са Института друштвених наука је на скупу истакла да се залаже за доношење једног Закона о родном идентитету којим ће се регулисати положај транс особа, а не за измену низа закона, јер је реч о дугачком, неконзистентном процесу који може да доведе до унапређења положаја само оних особа које су прошле кроз хормонално-оперативни процес прилагођавања пола родном идентитету, али не и других особа које не желе да пролазе кроз овај процес.

Опширније...

Интерес сваког друштва је да што више особа живи у законом регулисаним, правно уређеним заједницама, истакнуто је на разговору о Моделу закона о регистрованим истополним заједницама, одржаном у оквиру Недеље парламентаризма 21. октобра 2015. године у Културном центру Rex, у Београду, у организацији – Лабриса.

Модел закона је настао у сарадњи партнерских организација Центра за унапређивање правних студија (ЦУПС), Лабриса – Организације за лезбејска људска права и AIRE Центра. Намера аутора и ауторки је да решења предложена у моделу буду разматрана као почетни радни материјал за даље разговоре, на основу кога би се, пре свега у сарадњи са организацијама које су посвећене правима ЛГБТИ особа, разматрала адекватнија нормативна решења.

Модел закона је израђен 2010. године и представљен у оквиру кампање ,,Љубав је закон“. Намера аутора и ауторки је да се решења садржана у постојећем Моделу унапреде, а затим представе организацијама цивилног друштва, релевантним државним органима, независним телима за заштиту људских права и међународним организацијама. Планирано је представљање Модела на локалном нивоу, као и разговори са Отвореним парламентом. Намера Лабриса је да настави да прати спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег АП и да подсећа надлежне органе на обавезу спровођења планираних активности усмерених на унапређивање положаја ЛГБТИ особа у Републици Србији.

На овом скупује учествовала и представница стручне службе Заштитника грађана.

Поводом обележавања Међународног дана сеоских жена, у Бачкој Паланци је 10. октобра 2015. године одржана манифестација ,,Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини“. Ова манифестација, коју већ седму годину за редом организују Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Завод за равноправност полова, у сарадњи са градом домаћином, има за циљ афирмацију потенцијала и стваралаштва жена из руралних подручја. Ове године се на сајму својим производима и рукотворинама представило преко 180 женских сеоских удружења из више од 40 јединица локалне самоуправе. Ову манифестацију је посетила и представница стручне службе Заштитника грађана.

Међународни дан сеоских жена је установљен Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2007. године, са намером да се скрене пажња на кључну улогу жена на селу.

,,Заштитник грађана је указивао државним органима на проблеме са којима се суочавају припадници и припаднице осетљивих друштвених група при запошљавању, јер неки од њих, а нарочити Ромкиње и Роми и ЛГБТИ особе нису довољно оснажени/е да се обраћају институцијама и немају поверења у њих. Улога синдиката је примарна у преузимању активне улоге у указивању на ове проблеме и иницирању за њихово решавање“ рекла је Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност током излагања о улози независних институција у спречавању кршења људских права осетљивих друштвених група при запошљавању и на радном месту, на конференцији ,,Јачање друштвеног дијалога о правима рањивих група у запошљавању у Културном центру Rex у Београду.

Ова конференција је део двогодишњег међународног програма Безбедност и равноправност (Safe and Equal) и резултат је сарадње удружења Škuc-LL из Словеније и удружења Labris и Gayten LGBT из Србије, уз подршку програма Европске комисије - Progress. У оквиру овог програма је спроведено 6 тренинга за тренере у 6 градова у Србији, током којих су 64 особе, претежно активисти/активисткиње, обучени за примену антидискриминационих прописа и мера и за управљање различитостима, као и са примерима добре праксе у области рада и запошљавања. Током обука је примећен изузетно слаб одзив синдиката тако да је потребан начин да се успостави одговарајућа сарадња са синдикатима. У оквиру програма је спроведена и медијска кампања на тему антидискриминације и управљања различитостима у запошљавању, а израђена су и три приручника: ,,Мере против дискриминације у запошљавању и улога невладиних организација – Приручник“, ,,Управљање различитостима при запошљавању – улога невладиних организација у залагању за једнаке могућности и промоцији равноправности при запошљавању“, ,,Добре праксе управљања разноликошћу при запошљавању: Европска унија, Србија и подручје Западног Балкана“.

Консултативни састанак, на којем је представљен програм обуке за здравствене раднике и раднице на тему родно заснованог насиља, одржан је данас у хотелу „Парк“ у Београду, у организацији Канцеларије Популационог фонда Уједињених нација (United Nations Population Fund- UNFPA) у Србији.

Програм обуке је резултат сарадње Пoпулaциoнoг фoндa Уjeдињeних нaциja (United Nations Population Fund – UNFPA), Eврoпскe мрeжe жeнa прoтив нaсиљa (Women Against Violence Europe – WAVE) и Цeнтрa зa прoмoциjу здрaвљa жeнa (ЦПЗЖ). Др Слободан Савић и др Станислава Оташевић су, као стручни сарадници, прилагодили овај програм специфичностима у Републици Србији, како би његова примена довела до успешног и адекватног поступања здравствених радника у ситуацији насиља у породици. Подаци које су ови стручњаци навели приликом представљања Водича за здравствене раднике/це и других материјала у оквиру програма Одговор здравственог сектора на родно засновано насиље коиндицирају са налазима садржаним у Посебном извештају Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља.

Након дискусије су присутне представнице и представници стручне и академске јавности из области здравства изразили сагласност за примену овог програма и његово представљање другим секторима.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић прикључила се данас у Бограду шетњи под називом "Ходам против сексуалног насиља над децом", која је почела у 11 часова код Народне скупштине Републике Србије, а симболично завршена код споменика "Победник" на Калемегдану. Шетња је део кампање Савета Европе "1 од 5", чији је званични носилац за Републику Србију шкотски активиста Метју Меквариш, који је лично преживео сексуално насиље у детињству.

Заштитник грађана је још 2011. године упутио Министарству правде Иницијативу за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања у циљу његовог усклађивања са међународним документима. Доношењем "Маријиног закона" Србија је направила прве кораке ка усаглашавању домаћег законодавства са међународним правним оквиром, међутим и даље постоје бројне препреке и мањкавости у поступцима које воде надлежни органи у случајевима сексуалног злостављања деце, а на које Заштитник грађана стално указује.

Кампања се заснива на подацима да је у Европи свако пето дете било жртва неког облика сексуалног насиља, а организовала је београдски Инцест траума центар заједно са Женском парламентарном мрежом и Саветом Европе.

baner1