а

Активности

Србија предузима мере које се тичу унапређења положаја ЛГБТИ заједнице, али је то и даље недовољно да би се њени припадници осећали као равноправни део друштва. ЛГБТИ особе су и даље изложене злостављању, укључујући и физичко насиље. Заштитник грађана поводом Међународног дана поноса подсећа да у Србији постоји законска равноправност свих, без обзира на сексуалну оријентацију и родни идентитет. Истовремено истиче обавезу државних органа да свакоме, под законом предвиђеним условима, омогуће остваривање тог права.

У годишњим извештајима Заштитника грађана указано је на потребу континуираног спровођења мера и активности ради подизања свести јавности о неопходности поштовања права ЛГБТИ особа. Потребно их је спроводити у образовном систему, применити постојеће, али донети и нове мере у области запошљавања, здравства и социјалне заштите, констатује Заштитник грађана.

---------

b_280_0_16777215_00_images_stories_goca_25962916_1.jpg

У оквиру обележавања Месеца поноса, заменица заштитника грађана Гордана Стевановић је 25. јуна са сарадницама учествовала у шетњи централним београдским улицама, под називом ,,Понос Србије“. Циљ шетње је да се подигне видљивост ЛГБТИ заједнице, да се укаже на специфичне проблеме са којима се суочава ова друштвена група, али и на проблеме, који су  заједнички и другим осетљивим друштвеним групама. Организатори овог догађаја, Егал и "Loud&Queer" навели су своје захтеве: нулта толеранција према насиљу над припадницима и припадницама осетљивих група, подршка запошљавању и економском оснаживању припадника и припадница осетљивих група.

Међународни дан поноса се обележава широм света као знак сећања на протесте ЛГБТИ особа против систематског хапшења, прогона и злостављања ових особа од стране америчких власти, који су почели у ноћи између 27. и 28. јуна 1969. године у Њујорку и представљају зачетак организованог активизма и савременог покрета за успешно остваривање права ЛГБТИ заједнице у Америци, а затим и у остатку света. Понос у контексту прославе Међународног дана поноса означава потребу да ЛГБТИ особе живе достојанствено и равноправно са осталим грађанима и грађанкама.

Други састанак Радне групе за израду стандардних оперативних процедура за родно засновано насиље у кризним ситуацијама је одржан 24. јуна 2016. године у хотелу Crowne Plaza у Београду. Овај састанак је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и канцеларија Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) у Републици Србији, у циљу рада на прилагођавању прве радне верзије стандардних оперативних процедура за родно засновано насиље.

На овом скупу су учествовале представнице стручне службе Заштитника грађана.

Округли сто под називом ,,Бити ЛГБТИ особа у Србији: Смањење неједнакости и искључивања и борба против хомофобије и трансфобије са којом се суочавају ЛГБТИ особе“ је у оквиру истоименог пројекта одржан 24. јуна 2016. године у хотелу Метропол у Београду. Представница стручне службе Заштитника грађана је на овом скупу излагала на тему ,,Заштита права ЛГБТ особа у Србији – Нормативни и емпиријски оквир значајан за ЛГБТ права“ из перспективе Заштитника грађана. УНДП у сарадњи са регионалном ЛГБТИ асоцијацијом ЕРА (LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey), и уз подршку УСАИД-а спроводи овај пројекат чији је циљ да обезбеди податке и развије приступе и инструменте за заступање на националним језицима у вези са унапређењем положаја ЛГБТИ заједнице, као и да организује дијалог између доносилаца одлука односно извршне, законодавне и судске власти са ЛГБТ организацијама цивилног друштва, њиховим савезницима и свим другим заинтересованим странама. Циљ пројекта је отварање ЛГБТИ питања у региону са аспекта људских права и перспективе развоја, и контекстуализује питања јачања капацитета цивилног друштва, мобилизацију заједнице и надлежности државних органа, укључујући, између осталог, право на здравље и благостање, а све у контексту развоја. Једна од компонената пројекта се односи на унапређење дијалога између представника државних органа и организација цивилног друштва.

b_280_0_16777215_00_images_stories_1_goca_17062016.jpg

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност је данас, у циљу подршке економском оснаживању жена, учествовала на догађају ,,Жене, вино и ткање“. Овај догађај је организовала Амбасада Аустралије у Београду како би подржала женско предузетништво, у овом случају жене произвођаче вина у Србији. У оквиру догађаја је обављена посета винарији Галот у Банатским Карловцима, винарији Спасић у Новом Сланкамену и винарији Шијачки у Баноштору. У поменутим винаријама се произведе годишње између 30.000 и 120.000 литара вина, али заједничко им је што су жене стуб производње у њима, било као власнице винарија или главни технолози, које воде производњу.

Жене из Етно мреже су, такође, представиле своје традиционалне производе у винарији Шијачки. Од великог значаја за постизање родне равноправности је остваривање економске независности жена путем повећања броја механизама и програма подршке економском снаживању жена и програма подршке женском предузетништву. У ове програме, између осталих, спадају фондови за развој женског предзетништва, оснаживање жена предузетница и промовисање успешних жена предузетница.

b_280_0_16777215_00_images_stories_20160613goca.jpg

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић оценила је да је оснивање Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије и Скупштине АП Војводине од великог значаја за унапређивање положаја жена и за промовисање принципа родне равноправности. Она је на међународној конференцији у организацији Женске мреже за будућност Европе (Womenʹ s Network for the Future of Europe – WONET) одржаној 13. јуна у Београду, рекла да та мрежа, коју чине посланице окупљене без обзира на страначку припадност, остварује значајну сарадњу са одборницама на локалном нивоу, чији рад је значајан за спровођење стратешких мера посвећеним унапређивању положаја жена на локалном нивоу.

Женска парламентарна мрежа имала је важну улогу у усвајању Закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције), што је био један од предлога Заштитника грађана за побољшање положаја грађана у односу на органе власти у Редовном годишњем извештају за 2012. годину.

Гордана Стевановић говорила је и о сарадњи са Народном скупштином, којој Заштитник грађана подноси редовне годишње извештаје о активностима институције у претходној години, о уоченим недостацима у раду органа управе, као и предлозима за побољшање положаја грађана пред органима управе. Она је истакла посебно добру сарадњу коју Заштитник грађана остварује са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова, на чијим седницама су, између осталих, представљени Посебан извештај о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, као и Модел закона о родној равноправности, чију припрему је иницирао Заштитник грађана.

Како би се успоставило системско праћење поступања органа по препорукама Заштитника грађана, Народна скупштина је донела Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину, којим је предвиђена обавеза Владе да Народној скупштини доставља извештај о спровођењу препорука Заштитника грађана једном у шест месеци.

Заштитник грађана је, у складу са својим надлежностима, 2011. године упутио Министарству правде, а затим 2012. године поновио Иницијативу за измену и допуну Кривичног законика у циљу свеобухватније заштите жртава насиља у породици и партнерским односима и усклађивања домаћег законодавства са Истанбулском конвенцијом, али она још увек није размотрена.

Скуп на коме је представљен Нацрт НАП-а за примену Резолуцијe СБ УН 1325 - Жене, мир и безбедност (2016 – 2020) одржан је данас у Народној скупштини у Београду. Овај догађај је организовала на молбу Радне групе и Министарства одбране, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Министарством омладине и спорта, Мисијом ОЕБС-а у Србији, као и органа локалне самоуправе уз подршку Сталне конференције градова и општина Србије. Циљ консултација је обезбеђивање широког консултативног процеса о Нацрту НАП 1325 СБ УН и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату на локалном нивоу. Пре финалне расправе у Београду, састанци су одржани у пет градова широм Србије (у Нишу, Врању, Новом Пазару, Крушевцу и Новом Саду). Овом скупу  присуствовала je представница стручне службе Заштитника грађана.

Регионална конференција ,,Заштита жртава трговине људима – приступ заснован на правима жртава у пракси“ је одржана у Малој сали Народне скупштине Србије у Београду, 1. и 2. јуна 2016. године. Овај скуп је организовала организација АСТРА – Акција против трговине људима, у партнерству са организацијама Међународни форум солидарности EMMAUS из Босне и Херцеговине, Центар за женска права из Црне Горе, Отворена порта – La Strada из Македоније и La strada international из Холандије, у оквиру друге фазе регионалног пројекта ,,Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!", који је реализован уз подршку Европске уније (IPA CSF).

На конференцији је представљена садашња пракса четири државе Западног Балкана у вези са приступом правди за накнаду штете за жртве трговине људима, као и резултати анализе пресуда за кривично дело трговине људима у србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Македонији донетих током 2015. године, као и резултати праћења националних политика и пракси сузбијања трговине људима на бази посебно осмишљене методологије и индикатора који омогућавају објективан увид и анализу.

На скупу су представљени следећи закључци: иако је законодавство у области спречавања, сузбијања и  кажњавања трговине људским бићима у великој мери усклађено са међународним стандардима у овој области постоји проблем када је реч о његовој примени у пракси: не спроводе се у довољној мери истраге; изричу се ниске казне; врши се преквалификација кривичног дела трговина људима (у кривично дело посредовање у вршењу проституције) па се изричу краће казне; узимају се као обавезне олакшавајуће околности чињенице које то нису по својој природи; скоро уопште нема идентификованих случајева радне експлоатације; недостатак знања о овој области код судија и тужилаца; неодговарајућа заштита жртва (за време трајања судских поступака и након завршетка поступака); неодговарајућа заштита података о личности; веома често није заштићена приватност жртве; веома често жртве сведоче у судским поступцима у присуству починилаца кривичног дела трговина људима; велики проблем је да жртве трговине људима остваре компензацију иако је добијање накнаде штете од виталног значаја како би се жртве трговине људима вратиле нормалном животу, и да не би поново постале жртве трговине људима; у пракси жртве остварују компензацију само у парничном поступку; израђена је студија изводљивости у вези са оснивањем Фонда за компензацију жртава насилних кривичних дела али је потребно утицати на владе да се схвати важност и потреба оснивања овог фонда; питање је на који начин треба да се изврши процена износа који треба да се исплати жртвама насиља; веома је тешко да се идентификују жртве трговине људским бићима пошто организације цивилног друштва или нису уопште или нису од почетка укључене у овај процес.

Истакнуто је да у изазове и потешкоће спада: недостатак заштите приватности жртава у судским поступцима; недостатак техничке и финансијске подршке у циљу заштите жртава пред судовима; проблем у вези са похађањем редовне наставе од стране деце жртава трговине људима смештене у склоништа (сигурне куће) за жртве трговине људима; недостатак државних фондова за подршку и заштиту жртава трговине људским бићима; неодговарајући приступ здравственим услугама од стране жртава трговине људима.

На овом скупу је учествовала представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1