а

Активности

Секретаријат за здравство Београда обавестио је Заштитника грађана о мерама које је предузео у складу са оним што му је препоручено ,,Посебним извештајем Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама“. Секретаријат за здравство се, у складу са препоруком да град Београд у Савету за здравље обезбеди учешће Ромкиња, обратио Ромском женском центру ,,Бибија“ да предложи представницу за коју сматра да је због своје професионалности, стручности и заинтересованости адекватна особа за рад у Савету за здравље града Београда. Предлог је достављен Секретаријату те је у току израда предлога проширеног састава Савета за здравље, који обухвата и представницу ромске заједнице.

Опширније...

b_280_0_16777215_00_images_17052018-5.jpgНа згради Заштитника грађана је, поводом обележавања Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије (IDAHO/T) развијена застава дугиних боја, чиме је особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета на симболичан начин пружена подршка и указано на проблеме са којима се ове особе свакодневно суочавају.

Развијању заставе су, осим Гордане Стевановић, заменице заштитника грађана, присуствовали и чланови Савета за родну равноправност Заштитника грађана и невладине организације Гејтен.

-----------
Кристиан Ранђеловић из организације ,,SPECTRUM XY“ одржао је данас предавање представницима и представницама Заштитника грађана о положају интерсекс особа у Републици Србији, као и о проблемима са којима се ове особе суочавају. Како је навео, број особа које се рађају као интерсекс није тако мали као што се представља у јавности, а медицина је до сада углавном ишла у правцу јасне и конкретне поделе на мушки и женски пол, тако што је децу која су рођена са нејасним полним карактеристикама тежила да прилагоди друштвено прихватљивим очекивањима.

b_280_0_16777215_00_images_17052018-1.jpgУ последње време видимо да долази до неких промена, да се у таквим случајевима не интервенише на телу детета, већ да се здравствено прати, наводи Ранђеловић.

Стигма, страх и стид су битан део идентитета интерсекс особа, о чијим проблемима јавност није довољно информисана зато што о томе сви ћуте, и институције и породица из којих долазе, рекао је Ранђеловић.

 

b_280_0_16777215_00_images_20180517Izvestaj.jpgУ Impact Hub-у, Македонска 21 у Београду, на представљању извештаја УНДП о интерсекс особама, који је израђен 2017. године у оквиру пројекта УНДП-а „Бити ЛГБТИ у Србији“ аутора Кристиана Ранђеловића, заменица заштитника грађана Гордана Стевановић је истакла да је овај извештај добар показатељ положаја интерсекс особа у региону и у Србији (БиХ, Македонији и Албанији), а веома је значајно што из прегледа положаја и оцене стања произилазе неке важне препоруке за унапређење стања људских права и здравствене заштите интерсекс особа. Она је навела да је реч је о теми која је чак и професионалцима из релевантних области непознаница, па је веома корисно да се они упознају са самим појмом интерсекс особа, као и са бројним проблемима са којима се те особе суочавају. Након тога је неопходно размотрити одговарајуће активности у циљу унапређивања њиховог положаја и адекватног реаговања, како не би долазило до кршења права на основу полних карактеристика.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је поводом обележавања 8. марта, Међународног дана жена, учествовала на конференцији ,,Жене из руралних крајева равноправне грађанке Србије“, која је одржана у Палати ,,Србија“ у Београду, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и UN Women. Циљ овог скупа је подстицање дијалога о унапређењу положаја жена селу.

Представнице стручне службе Заштитника грађана су поводом Међународног дана жена, 8. марта учествовале на скуповима:

Обележавање Међународног дана жена, покретање трогодишњег пројекта ЕУ ,,Кључни кораци ка родној равноправности и прве HeForShe кампање у Србији, одржано у Југословенској кинотеци, у организацији UN Women, у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност, Министарством за европске интеграције и Делегацијом ЕУ у Републици Србији.

,,Равноправност је боља за све“, посвећен родној равноправности на радном месту, у организацији Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије, Амбасаде Шведске у Београду, ИКЕА Групе. На овом скупу су представљени примери добре праксе посвећени унапређивању положаја жена на радном месту коју компаније као што је ИКЕА спроводе широм света у циљу борбе против родних стереотипа и омогућавање женама да напредују на радном месту. У Србији ће ИКЕА за све запослене организовати обуку о родној равноправности и различитости, пошто је постизање родне равноправности обавеза и одговорност свих.

,,Расветљавање опресивних родних норми и образаца и родно заснованог насиља је скуп који је поводом обележавања Међународног дана жена одржан у Кући људских права и демократије, у организацији Београдског центра за људска права, уз подршку Амбасаде Канаде. На скупу је било речи о перспективама младих у вези са опресивним нормама, родним обрасцима и родно заснованим насиљем, о раду са младима и раду за младе, као и о активизму младих као одговору на постојеће стање по питању родне (не) равноправности, а приказан је и анимирани филм ,,Алма“, који је настао као резултат рада са младима из Новог Пазара, Сјенице и Пријепоља у оквиру пројекта ,,Укључивање младих људи у процес промене родних улога у Санџаку“.

Постизање родне равноправности и унапређивање положаја жена и девојчица циљ је свих држава на Балкану, а то подразумева нашу обавезу да израдимо стратешке документе, националне стратегије и акционе планове и да обезбедимо њихову доследну примену, поручила је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на отварању Регионалне конференције о мерењу родне равноправности на Западном Балкану у Даниловграду.

b_280_0_16777215_00_images_20170112goca1.jpgДа бисмо пратили напредак на том пољу веома су нам важни механизми за мерење родне равноправности и зато је од изузетног значаја што је Србија постала прва земља ван Европске уније која је увела у употребу Индекс родне равноправности. Када узмемо у обзир шест области кроз које се родна равноправност мери (знање, рад, здравље, новац, време, моћ и две подобласти: насиље и наилажење на неравноправност) евидентно је да је Србија остварила напредак у протеклом периоду у низу области, али је такође јасно да простор за унапређевање положаја жена и даље постоји, рекла је Стевановић.

Опширније...

"И поред уставних гаранција једнаких могућности жена и мушкараца, прописивања обавезе равноправне заступљености полова важећим Законом о равноправности полова, у извршној власти и међу именованим и постављеним лицима и даље је мање жена него мушкараца", изјавила је заменица заштитника грађана за родну равноправност и права детета Гордана Стевановић.

Она је данас у Петровцу на Млави, на скупу посвећеном прикупљању података у фокус групама, у оквиру истраживања о заступљености жена у органима јединица локалне самоуправе у Републици Србији, као и о локалним механизмима за родну равноправност, истакла да је веома значајно утврдити у којој су мери жене заступљене у органима јединица локалне самоуправе, на којим позицијама, у којој мери се примењују одредбе Закона о равноправности полова и због чега је то тако.

Поменуто истраживање Заштитник грађана спроводи од јуна 2017. године, уз подршку мисије ОЕБС, а резулатати истраживања, наводи Стевановић, треба да омогуће идентификацију кључних препрека за ефикасније функционисање локалних тела за родну равноправност, односно спровођење политика и прописа у области родне равноправност на локалном нивоу, али и модела који су примењени у пракси, а показали су се ефикасним.

Осим података који су прикупљени упитником, које су јединице локалне самоуправе доставиле Заштитнику грађана у периоду од јуна до августа 2017. године, методологијом истраживања су предвиђене и фокус групе са представницима/цама локалних механизама, али и градске, односно општинске управе. На основу података прикупљених упитником, изабране су јединице локалне самоуправе у којима ће бити регионално организоване фокус групе.

Заштитник грађана, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, спроводи истраживање о заступљености жена у органима јединица локалне самоуправе у Републици Србији, као и о локалним механизмима за родну равноправност, у складу са одредбама Закона о равноправности полова.

И поред уставних гаранција једнаких могућности жена и мушкараца, прописивања обавезе равноправне заступљености полова важећим Законом о равноправности полова, у извршној власти и међу именованим и постављеним лицима и даље је мање жена него мушкараца. Из тога разлога нам је од значаја да утврдимо у којој мери су жене заступљене у органима јединица локалне самоуправе, на којим позицијама, односно у којој мери се примењују одредбе Закона о равноправности полова и због чега је то тако.

Резултати истраживања треба да омогуће и идентификацију кључних препрека за ефикасније функционисање локалних тела за родну равноправност, односно спровођење политика и прописа у области родне равноправност на локалном нивоу, али и модела који су примењени у пракси, а показали су се ефикасним.
Прикупљање података се вршило путем упитника који је послат свим јединицама локалне самоуправе у Србији, у периоду од јуна до августа 2017. године. Попуњене упитнике доставило је 141 од 144 јединице локалних самоуправа (ЈЛС) којима је послат упитник.

Осим података који су прикупљени упитником, које су ЈЛС доставиле Заштитнику грађана, методологијом истраживања су предвиђене и фокус групе са представницима/цама локалних механизама, али и градске, односно општинске управе. На основу података прикупљених упитником, изабране су јединице локалне самоуправе (ЈЛС) у којима ће бити регионално организоване фокус групе: Петровац на Млави (28. новембра), Београд (29. новембра), Нови Сад (30. новембра), Шабац (4. децембра), Чачак (5. децембра), Врњачка Бања (6. децембра), Јагодина (13. децембра), Ниш (14. и 15. децембра).

Организација Gayten-LGBT одржала је данас у седишту Заштитника грађана тренинг за пружаоце здравствених услуга: Транс особе у систему здравствене заштите: ка транс-афирмативној пракси, који се организује у оквиру Здравственог пројекта TGEU, а реализује у сарадњи организације Transgender Europe и транс и ЛГБТИ организација из пет европских земаља: Грузије, Пољске, Србије (Gayten-LGBT), Шпаније и Шведске. Поред два велика међународна истраживања и сарадње с европским институцијама, пројекат укључује и едукацију пружалаца здравствених услуга о положају транс особа и транс-афирмативном приступу у здравственој заштити. У априлу 2017. године одржан је европски тренинг за пружаоце здравствених услуга пред другу по реду конференцију Европског стручног удружења за трансродно здравље (EPATH), а у јуну 2017. године одржавају се тренинзи за пружаоце здравствених услуга у земљама-учесницама у пројекту.

Тренинг је намењен пружаоцима здравствених услуга: лекарима опште медицине, лекарима различитих специјализација, медицинским сестрама и техничарима и здравственим сарадницима који раде у државним и приватним здравственим установама на територији Републике Србије. Циљ тренинга је едуковање пружалаца здравствених услуга о транс-афирмативном приступу кроз унапређење њихових знања о положају и потребама транс особа у систему здравствене заштитите и примену стечених знања и вештина за пружање здравствених услуга у складу са транс-афирмативним приступом. Тренинг је обухватио следеће теме: појмове релевантне за рад с транс особама (пол, род, родни идентитет, сексуална оријентација), статус трансродности у медицинским класификацијама (МКБ, ДСМ) и де/психопатологизацију трансродности, искуства и потребе транс особа и пружалаца здравствених услуга кроз приказ и анализу резултата европског истраживања о транс особама у систему здравствене заштите, представљање модела добре праксе у раду с транс особама и анализу студија случаја уз групну дискусију о примени транс-афирмативног приступа у пружању здравствених услуга.
Тренингу су присуствовале и представнице Стручне службе Заштитника грађана.

baner1