а

Саопштења

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type attachments/039_untitled.bmp image/bmp
Unsupported image type attachments/039_untitled.bmp image/bmp

039_untitled.bmpЗаменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је у расправи на конференцији за штампу коју је, поводом 8. марта, Међународног дана жена, организовала амбасадорка Аустралије у нашој земљи, госпођа Хелена Штудерт, а чија тема је била превенција насиља над женама.

Она је истакла потребу употпуњавања правног оквира за поступање надлежних органа у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима и  информисала присутне да је Заштитник грађана крајем прошле године упутио препоруке министарствима унутрашњих послова, социјалне политике и правде, да што пре донесу своје секторске протколе о поступању у ситуацијама насиља над женама, те да је  МУП  у року поступио по препорукама. Додала је да протоколи јесу важни јер дају смернице надлежним органима да се међусобно повежу, размењују информације, како би то постала једна од успешних мера превенције. Нагласила је да протоколи који постоје у области заштите деце од насиља дају добре резултате, јер су велика испомоћ поступајућим органима, те да се исти ефекти могу очекивати и када је реч о заштити жена од насиља.

Одељење за родну равноправност Заштитника грађана ће поводом Међународног дана жена и спровођења надзора над применом Закона о равноправности полова посетити Општину Лапово и Општину Тополу. Иначе, у оквиру надзора над спровођењем Закона о равноправности полова у фебруару и марту месецу посећене су следеће општине- Уб, Мионица, Инђија, Рума, Опово, Пландиште, Љубовија и Крупањ и Град Ваљево.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова Републике Србије  донело је у предвиђеном року Посебан протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над  женама у породици и партнерским односима којим се утврђује начин рада полицијских службеника у случају када жена пријави насиље у породици или у партнерском односу.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у извршавању препоруке Заштитника грађана, одмах по добијању препорука, обавестило је Заштитниkа грађана  да су у току активности на доношењу Посебног протокола о поступању установа социјалне заштите у случају када жена пријави  насиље и да се очекује његово доношење најкасније до краја фебруара ове године.

Ресорна министарства којима је Заштитник грађана упутио препоруку и што је посебно важно и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, коме је мишљење са препорукама достављено информативно, показала су висок степен посвећености и имплементацији постојећих закона и прописаних мера заштите жена од насиља у пракси, због чега Заштитник грађана  дели очекивања да ће по препорукама поступити и Министарство правде, коме је препорука упућена, али једнако и сви други органи у чијој је надлежности унапређење подршке женама жртвама насиља у породици или партнерском односу, било додатним мерама нормативног уређење подршке жени и/или предузимањем мера за подизање квалитета услуга усмерених ка јачању подршке жени жртви насиља, а тиме и породици уопште.

Савет за родну равноправност Заштитника грађана најоштрије осуђује нападе на институцију Повереника за заштиту равноправности и Невену Петрушић, као личност на челу ове важне институције.

Устав Републике Србије забрањује дискриминацију и штити равноправност као једно од основни људских права. Стога су независне институције за заштиту људских права од изузетног значаја како за грађане и грађанке, тако и за државу и унапређење демократије и опште друштвене добробити. У досадашњем раду Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности показала је велику посвећеност борби против дискриминације и заштити права маргинализованих група, што јесте основни задатак ове институције. На тај начин допринела је учвршћивању положаја ове младе, и још увек крхке, институције у уставном  систему Србије, промовишући равноправност и заштиту од дискриминације као  основни принцип свог, али и рада свих осталих органа и институција чији је то задатак.

Савет сматра да напади на Невену Петрушић истовремено представљају и напад на независне државне институције за заштиту људских права, те стога позива све релевантне актере, а нарочито медије да се уздрже од активности које наносе штету како институцијама, тако и личностима на њиховом челу, као и да се понашају у складу са правилима и етиком професије,  и делују у оквирима права.

У настојањима да родна равноправност заживи као свепрожимајуће питање свих видовова креирања локалних и националних политика и програма, Заштитник грађана Републике Србије основао је Савет за родну равноправност. Чланови и чланице Савета, стручњаци из области родне равноправности, људских и мањинских права су представници и представнице организација цивилног друштва и универзитета.

Опширније...

baner1