а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић нагласила је данас да се старије жене на селу налазе у неповољном положају јер су махом социјално искључене и невидљиве, лошег су материјалног стања и отежан им је приступ социјалним и здравственим услугама.

"Старије жене на селу спадају у део популације који је недовољно видљив и недовољно гласан о свом неповољном положају. Оне не уживају у пуном обиму права из области социјалне и здравствене заштите, пре свега због недовољно развијених посебних услуга и сервиса подршке на локалном нивоу", рекла је Стојановић на конференцији "Од детињства до права на достојанствену старост – људска права и институције".

Стојановић је, на скупу који су у Новом Саду организовали Покрајински заштитник грађана и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда, навела да се старије жене на селу налазе у лошој материјалној ситуацији јер најчешће учествују у неплаћеном кућном и раду на газдинству.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана непрестано указује на потребу подизања свести о правима старијих особа, посебно старијих жена на селу. У том правцу, у пројекту који спроводимо са удружењем "Amity - Снага пријатељства" уз подршку Савета Европе, мапирали смо релевантне партнере на пољу заштите права старијих жена на селу, посебно на локалном нивоу, рекла је Стојановић.

На основу мапирања, израдили смо Регистар организација цивилног друштва које се баве заштитом и промоцијом економско-социјалних права старијих жена на селу, као и механизам за мапирање распрострањености и праћење квалитета услуге помоћи у кући као услуге социјалне заштите и услуге здравствене заштите уз уважавање социо-демографских карактеристика корисница, додала је Стојановић.

Према речима заменице Заштитника грађана, циљ овог пројекта је заштита права старијих жена на селу кроз извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље као инструмента која прокламује и подстиче пуну заштиту и уживање права старијих, посебно кроз члан 23 - Право старијих на социјалну заштиту.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да надлежни органи треба да раде на унапређењу положаја жена које живе на селу, посебно старијих жена, и да им олакшају приступ услугама у заједници.

Пашалић је поводом Међународног дана жена на селу, 15. октобра, подсетио да жене које живе на селу, а посебно старије жене, представљају једну од најрањивијих категорија становништва и да им је отежан приступ здравственим, социјалним и другим услугама у заједници, као и јавном превозу.

Заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић навела је да жене на селу нису економски самосталне и ретко поседују имовину, да не остварују увек право на пензију и да до недавно није постојао законски основ да им се вреднују бројни сати које проводе у неплаћеном кућном раду, водећи бригу о другим члановима породице, о домаћинству и о пољопривредном газдинству.

Стојановић је рекла да је важно да жене на селу, посебно старије жене, буду оснажене да надлежним органима пријаве насиље сваке врсте и да препознају разне облике дискриминације која се врши над њима, као и да је неопходно радити на подизању њихове свести о различитим облицима насиља у породици и о механизмима заштите.

Заштитник грађана ради на унапређењу остваривања права жена на селу, са посебним фокусом на старије жене и кроз пројекат Јачање капацитета Заштитникa грађана у заштити и промоцији економско-социјалних права, у складу са ратификованим одредбама Ревидиране Европске социјалне повеље, који подржава Савет Европе, рекла је Стојановић.

Заменица Заштитника грађана је позвала све жене на селу, посебно старије жене, да се обрате Заштитнику грађана у ситуацијама када сматрају да су им права повређена или када надлежни органи нису предузели мере из својих надлежности како би жене, посебно оне старије, оствариле своја права.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је мушкарац у селу Страчево код Петровца на Млави испред породичне куће из ватреног оружја убио супругу а затим извршио самоубиство, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од МУП Србије - ПУ Пожаревац - ПС Петровац на Млави тражи да га у року од 15 дана обавести да ли је раније било пријава насиља у тој породици, које мере су предузимали да се заштити жртва насиља у породици и санкционише извршилац, да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу и шта је полиција предузела након сазнања о овом случају.

Од Центра за социјални рад Петровац на Млави Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести да ли је породица била на евиденцији тог центра, да ли је раније било пријава за породично насиље, које мере су предузели да би се пружила подршка жртви насиља, као и које мере су предузете након сазнања о овом случају.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана утврдио је да је Закон о спречавању насиља у породици од почетка примене донео побољшања у систему заштите од насиља у породици и партнерским односима али да постоји простор за додатна унапређења, пре свега у раном реаговању на ову врсту насиља.

"У Србији жртве насиља у породици, било оно физичко, психичко или економско, углавном су деца, жене и старије особе, које често нису ни свесне да су жртве дискриминације и злостављања. Такав третман није ствар појединачне породице, као што је код нас уврежено схватање, већ читавог друштва јер насиље рађа или нове насилнике или нове жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић је данас у онлајн обраћању на представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу на подручју Вишег јавног тужилаштва у Нишу, рекао да су приметна побољшања у поступању надлежних органа по питању заштите жртава породичног насиља, али да постоји простор за унапређење њиховог рада.

"Насиље треба да буде на време препознато па стога треба оснажити жртве насиља да пријаве надлежним органима оне који их злостављају. А онда надлежни органи треба да делотворно и ефикасно пруже жртвама потпуну заштиту од насилника“, рекао је Пашалић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић је, представљајући Посебан извештај о раду група за координацију и сарадњу на подручју Вишег јавног тужилаштва у Нишу, рекла да је истраживање Заштитника грађана показало да је предузимање прописаних мера у случајевима породичног насиља постало ефикасније и благовременије и да поступајући службеници боље препознају насиље и његове облике.

"Побољшање се огледа и у погледу комуникације између органа надлежних за евидентирање, спречавање и санкционисање породичног насиља. С друге стране, унапређењу рада надлежних органа по Закону о спречавању насиља у породици и партнерским односима допринеле би мултисекторске стручне обуке за представнике тужилаштва, полицијских управа и центара за социјални рад који чине групе за координацију и сарадњу“, рекла је Стојановић.

Посебан извештај Заштитника грађана је припремљен у сарадњи са Аутономним женским центром и Форумом судија Србије, у оквиру пројекта „Ефикасне политике и усаглашена пракса у пружању подршке и помоћи жртвама насиља у породици“, подржаног од стране Министарства иностраних послова Краљевине Холандије.

baner1