а

Special Report of the Protector of Citizens on the Implementation of the General and Special Protocols on Protection of Women Against Violence

Attachments:
Download this file (Special Report of the Protector of Citizens1.doc)Special Report

Посебан извештај Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља

Водич кроз институцију омбудсмана- Родно равноправне и равноправни, Заштитите своја права

Упутство за стандардизовани недискриминативни говор и понашање

ЛГБТ популација, стање људских права и друштвени положај

Посебан извештај о ситуацији породичног насиља над женама у Србији

Коментар закона о равноправности полова

Механизми за постизање родне равноправности на локалном нивоу

ODIHR Handbook for NHRIs on Women's Rights and Gender Equality

baner1