а

Активности

У Медија центру у Београду је у петак, 15. априла 2016. године најављен почетак реализације регионалног пројекта ,,За активну инклузију и права Ромкиња на Западном Балкану“ а представљене су и планиране активности и очекивани резултати овог пројекта. На прес конференцији су говориле Славица Васић из Бибије, координаторка пројекта, Јадранка Миличевић из CARE International NWB Сарајево, регионална менаџерка пројекта, Слободанка Васић из партнерске организације Женски ромски центар Велики Црљени из Лазаревца и Марина Мијатовић из партнерске организације ,,Правни скенер“ из Београда. Јадранка Миличевић је истакла да ће овај пројекат трајати три године, да је регионална компонента јако важна како би се добра искуства преносила између држава, као и да кроз асистенцију партнерских организација треба да буду ојачани међусекторски координациони механизми (између осталих, сарадња образовних установа и установа социјалне заштите, како би се спречило одустајање од школовања ромске деце, као и рани бракова ромских жена и девојчица). Она је, осим тога, навела да ће се у оквиру пројекта највише радити у областима здравства, правне регулативе, националних политика и стратегија а планирано је да се пружа подршка раду ромских и неромских женских организација и мрежа.

Опширније...

У Београду је 11. и 12. априла 2016. године одржан тренинг на тему „Родно осетљиве политике радних миграција“, у организацији Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС (OSCE/ODIHR), у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.

Сврха тренинга, на коме су учествовали представници и представнице релевантних државних органа, независних тела за заштиту људских права и организација цивилног друштва, као и запослени/е  у Мисији ОЕБС-а у Србији је да подигне свест учесника тренинга о ОЕБС преузетим обавезама у подручју људских права у областима родне равноправности, радних миграција и људским правима миграната. Током обуке су представљене најбоље праксе на свеобухватном приступу управљању миграцијама радне снаге у региону ОЕБС-а. Тренинг, на коме су учествовале представнице стручне службе Заштитника грађана, је водио Јурис Громовс, саветник за питања миграције/слободе кретања, Канцеларије за демократске институције и људска права, (OSCE/ODIHR).

palata srbije 05042016На данашњем представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима у Палати Србија, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је истакла да искуства показују да је недовољна и неравномерна обученост запослених који учествују у превенцији и сузбијању насиља над женама у породици и партнерским односима и заштити жена жртава један од фактора који утиче на недовољну ефикасност процеса превенције и заштите.

Систем заштите жена од породичног насиља мора рано да препозна постојање насиља и да ефикасно интервенише, за шта је потребна и адекватна стручност запослених и поседовање потребних знања и вештина, истакла је она. Он мора да почива на адекватним евиденцијама, укључујући и евиденције стручног усавршавања. Без њих, истакла је Стевановић, није могуће ефикасно користити постојеће ресурсе и знања и вештине којима запослени већ располажу.

Број обука за запослене о насиљу над женама је недовољан, као што је недовољан и неуједначен број запослених из различитих органа који су обуке похађали. Тако је само 14 одсто здравствених радника и сарадника похађало неку обуку о насиљу над женама, а од преко 25 хиљада државних службеника такву обуку је похађало њих 235, показује анализа података које су Заштитнику грађана доставили државни органи и организације током 2015. године. Анализом је такође утврђено да су највише обука организовали систем социјалне заштите и полиције.

На представљање извештаја били су позвани представници органа и организација који су укључени у процес превенције и заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, као и представници цивилног друштва и међународних организација. Дискусија и размена информација показала је да потребу да се систем планирања, спровођења, евидентирања обука и процене њихове ефикасности мора унапредити, како би се обезбедило да стручно усавршавање буде усклађено са процесом заштите жена од насиља и потребама органа који у том процесу учествују. Представници органа посебно су поздравили препоруку Заштитника грађана да се уведе већи број интерсекторских обука намењених професионалцима из различитих система.

Заштитник грађана је упутио 19 препорука органима са циљем да се унапреди систем обучавања запослених у процесу заштите жена од насиља: да се унапреди систем планирања, евидентирања и процењивања ефикасности обука, као и да те обуке различити системи организују заједнички како би омогућили бољи проток информација међу органима.

У Београду је 31. марта 2016. године  одржавањем културног догађаја, пројекцијом филма и дискусијом у организацији удружења Гејтен-ЛГБТ обележен Међународни дан видљивости транс особа. Међународни дан видљивости транс особа посвећен је  подизању свести о дискриминацији и насиљу с којима су оне свакодневно суочене широм света. Ову манифестацију осмислила је Рејчел Крендал 2009. године, као реакцију на мањак ЛГБТИ манифестација које славе транс особе, наводећи да је једини познати транс дан, Међународни дан сећања на жртве трансфобије, када се сећамо транс особа жртава злочина из мржње, али којим се не признају и славе живи/е чланови/це транс заједнице. Овом скупу је присуствовала представница стручне службе Заштитника грађана.

Извештај ЛГБТ популација у медијима, израђен на основу мониторинга медија у 2015. години, представљен је 29. марта 2016. године у Прес центру УНС-а у Београду. Геј лезбејски инфо центар је у периоду од 1. маја до 31. децембра 2015. године пратио медијске садржаје како би установио на који начин медији извештавају о ЛГБТ темама и колики простор им посвећују. Предраг Аздејковић из Геј лезбијског инфо центра је истакао да је у извештајном периоду повећан број текстова посвећених ЛГБТ популацији у дневним новинама и на интернету, као и да су текстови углавном били позитивни или неутрални а ређе негативни (6%), као и да се број негативних текстова смањује. Он је додао да су, када је реч о текстовима на интернет сајтовима, највећи проблем коментари читаоца који садрже говор мржње. Осим тога, Аздејковић је навео да је приметно повећање броја текстова који говоре о транс особама, али да је мања видљивост текстова који се баве лезбејском популацијом. Новинарка Тамара Скроза је, на основу прегледа текстова објављених у таблоидима, навела да се користи знатно мање увредљивих термина и да су медији прихватили термин ЛГБТ популација. Она је, такође, указала да у контексту поштовања Кодекса новинара Србије, контекст извештавања о ЛГБТ особама у одређеним случајевима има дискриминишућу димензију- новинари су дужни да се ограде од дискриминаторних ставова особа са којима разговарају, али у пракси то често није случај.

Овом скупу је присуствовала представница стручне службе Заштитника грађана.

Округли сто на тему ,,Обликовање родних улога и идентитета кроз родитељске праксе и друштвене норме“ , у организацији UNICEF-a и UN Women, одржан је 16. децембра 2015. године у хотелу Метропол у Београду. На скупу је било речи о родним аспектима животног тока виђених из перспективе података из истраживања вишеструких показатеља (MICS). Michel Saint-Lot,  директор Канцеларије UNICEF-a у Србији је истакао да ово истраживање треба да покаже да ли су девојчице и жене једнаке у уживању права са дечацима и мушкарцима и да оно показује да су девојчице и дечаци равноправни у низу домена, али и да има девојчица које никад не упишу средњу школу, које рано ступе у брак и које имају занемарљиве шансе да имају остварену и образовану децу, која не живе у сиромаштву. Он је, такође, истакао као главне приоритете UNICEF-a који се тичу родне равноправности: унапређивање здравља адолесцената/адолесценткиња; подржавање похађања средњег образовања девојака и жена и економског оснаживања жена; искорењивање дечијих бракова; решавање проблема насиља према женама у ванредним ситуацијама. Michel Saint-Lot је навео да је у Србији насиље према женама проблем са којим се сусрећемо у свакодневном животу. Милана Рикановић из Канцеларије UN Women је навела да нам MICS подаци показују да постоји разлика у положају девојчица и жена у односу на дечаке и мушкарце, али да је предност овог истраживања што анализира различите групе жена. Она је истакла да не треба да посматрамо жене као хомогену групу, већ треба да узмемо у обзир све аспекте и различит положај и потребе жена које припадају различитим категоријама. Циљ је да се ови подаци користе како би се креирале будуће политике, стратегије и програми који ће утицати на унапређивање положаја девојчица и жена. Марија Бабовић, професорка на Филозофском факултету је навела да је циљ студије, која је трајала 8 месеци, да се сагледају различити аспекти благостања жена и деце и да се утврди шта доводи до неједнакости у одређеним областима. Управо  MICS подаци показују који су корени неједнакости и како треба да делујемо да их предупредимо. Она је, такође, навела да су предности MICS података велике (коришћена је методологија врхунског квалитета; индикатори се дефинишу за различите категорије, што даје податке о положају жена и девојчица у различитом животном добу).  Резултати поменуте студије су доступни на интернет страници: http://www.unicef.rs/files/gender aspects

Овом скупу је присуствовала и узела учешће у дискусији и представница стручне службе Заштитника грађана.

У четвртак 17. децембра 2015. године, у хотелу „Слобода“ у Шапцу Академија женског лидерства уз подршку Мисије ОЕБС организовала је конференцију на тему „Подстицање родне равноправности у оквиру националних савета националних мањина“.

На овом догађају представљени су  резултати фокус група спроведених у периоду од јула до новембра као и  смернице-сугестије-примери добре праксе за унапређивање  механизама за подстицај већег учешћа жена у раду националниих савета националних мањина.

На конференција је дискускутовано и о перспективама и даљим корацима увођења  родне перспективе у рад националних савета националних мањина, и дат  кратак преглед планираних активности за наредну годину.

Скупу су присуствовали  и представници стручне службе Заштитника грађана.

baner1